Odprawy celne

Z nami odprawa celna nie będzie stanowiła problemu, a obsługa celna zostanie przeprowadzona w sposób profesjonalny i w pełni dedykowany każdemu Klientowi.

Odprawy celne w exporcie realizujemy przy transporcie towaru za granicę. 

Sprowadzając towar w imporcie drogą lotniczą poprzez międzynarodowe lotnisko im. F. Chopin w Warszawie odprawy celne mogą być łączone przy transporcie lub oddzielna usługą.