Zespół

Założyciele

-------------------------------------------

Założycielami naszej firmy są osoby z dużym kilku dziesięcioletnim stażem w branży lotniczej. 

Zespół

W naszej firmie zatrudniamy spedytorów lotniczych i morskich posiadających długie doświadczenie w transporcie.  Zespół jest w stanie zorganizować transport lotniczy towaru w exporcie i imporcie.