Zasady pracy

W naszej pracy postępujemy wg następujących etapów:

1

2

3

4

5

6

Kontakt telefoniczny lub e-mail z informacjami dotyczące wysyłki towaru

Przygotowanie oferty / zlecenia 

Zatwierdzenie  oferty / zlecenia

Przygotowanie listów przewozowych

Wystawienie faktury za transport

Płatność za transport w przypadku dużych ilości towaru

Transport towaru